Holeshot, Tanklock, RÖD, Honda 02-16 CRF450R, 04-16 CRF250R