Rtech, Bakskärm, VIT, KTM 17-19 450 EXC-F, 18-19 250 EXC TPI/300 EXC TPI, 17 250 EXC/300 EXC, 17-19 250 EXC-F/500 EXC-F, 17-18 350 EXC-F, 17-18 125 XC-W/150 XC-W