Holeshot, Broms/Kopplingsgrepp Par, SVART, Kawasaki 19-20 KX450