Holeshot, Bakdrev AIR, 420, 48, ORANGE, KTM 00-21 65 SX, 99-00 60 SX, Husqvarna 17-21 TC 65