Holeshot, Broms/Kopplingsgrepp Par, Yamaha 02-21 YZ85, 01 YZ80, Suzuki 04-20 RM85