Holeshot, Broms/Kopplingsgrepp Par, Kawasaki 97-99 KX250, 97-99 KX125