Holeshot, Broms/Kopplingsgrepp Par, Honda 02-03 CRF450R, 92-03 CR250R, 92-03 CR125R, 03-07 CR85R, 07-21 CRF150R