Holeshot, Kopplingsklove, Kawasaki 05-08 KX250, 06-08 KX125, Yamaha 01-14 YZ250, 01-14 YZ125