Trail Tech, Av/På styromkopplare med rundkabelskor